ÅBENT BREV TIL SAMTLIGE MEDLEMMER AF FOLKETINGET
København, d. 05 juli 2012

Eksperter: Stem nej til cykelhjelmpåbud og styrk offentligt sundhed!

Danske eksperter indenfor trafik, mobilitet og cyklisme fraråder cykelhjelmpåbud og opfordrer alle medlemmer af Folketinget til at stemme NEJ til forslaget om cykelhjelmpåbud.

Du skal stemme NEJ til forslaget om cykelhjelmpåbud i Danmark fordi:
- Danmark er verdens sikreste cykelland.
- Cykelhjelmpåbud skaber risiko for færre cyklister, vi har brug for FLERE cyklister – cyklismen er i tilbagegang.
- Det vil skade Danmarks internationale cykelbrand som verdens førende på cykelområde.
- Dokumentationen for cykelhjelmes positive effekt er yderst tvivlsom og imødegået af talrige videnskabelige artikler og cykelbrugerrepræsentanter over hele verden.

Copenhagenize Consulting og Bicycle Innovation Lab er gået sammen om at kontakte landets førende eksperter indenfor trafik, mobilitet og cyklisme for at få dem til at slutte op om denne erklæring. Deres navne kan ses nederst i brevet.

Hvorfor stemme nej til cykelhkelmpåbud?
Mange lande har allerede nedstemt forslag om hjelmtvang, bl.a. Storbritannien, Frankrig, Italien, Polen, Schweiz og Norge. Grunden er, at der ikke findes endegyldigt videnskabelige beviser for at et påbud overordnet set er til gavn for folkesundheden. Desuden findes der ikke et eneste sted i verden hvor brug af cykelhjelme har reduceret antallet af alvorlige hovedskader. Det værste ved et hjelmpåbud er risikoen for, at færre mennesker cykler. En katastrofe i et samfund som er plagede af livsstilssygdomme, stigende fedme og børn som ikke få motion nok. Vi har brug for at øge cyklismen!

Selve den Europæiske Råd for Transportministre har gjort det klart:
"... even the official promotion of helmets may have negative consequences for bicycle use. If the importance of wearing a helmet is stressed, the implied message is that cycling is extraordinary dangerous. The report on cycling shows, however, that refraining from bicycle use has far greater negative consequences for health than increasing bicycle use without the wearing of helmets. To prevent helmets having a negative effect on the use of bicycles, the best approach is to leave the promotion to the manufacturers and shopkeepers".
European Council of Ministers of Transport - National Policies to Promote Cycling - 2004

Vi siger nej til cykelhjelmpåbud i Danmark, og vores konklusion er den samme som det Europæiske Cyklistforbund, Det Danske Cyklist Forbund, samt cyklistforbundene i Holland, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Belgien, Irland m.m.. Så sent som i går stemt provinsen Quebec nej til hjelmtvang for børn.

FAKTA OM CYKELHJELME
- En cykelhjelm er slet ikke designet til at beskytte hovedet mod livstruende slag. Den er designet, og testet, til at beskytte hovedet mod ikke-livstruende skader i soloulykker under 20 km/t. En cykelhjelm er kun testet for slag ovenpå hovedet - ikke engang på siderne eller baghovedet, og aldrig med en crash test dummy. Cykelhjelmen er ikke designet til at hjælpe I ulykker, hvor cyklisten bliver ramt af en bil eller lastbil. Promovering af cykelhjelme - for slet ikke at tale om et påbud – har en meget tydelig konsekvens: Folk holder op med at cykle. Det er set over hele verden. Mellem 20-40% er skræmt væk fra cyklen, og det går ud over den offentlige sundhed. Fordelene ved at cykle dagligt er 20 gange større end den meget lille ekstra-risiko for at slå hovedet.

Når vi har med at gøre noget så vigtigt som offentlig sundhed og bæredygtige transportformer skal dokumentationen være i orden. Det mener vi ikke er tilfældet i forhold til dette nye lovforslag om påbud af cykelhjelme til børn under 15 år.

Danmark er verdens sikreste cykelland. Antallet af hovedskader falder og falder i Danmark, og har bortset fra mindre kortvarige udsving gjort det lige siden 1960'erne. Det skyldes bedre infrastruktur, trafikale sikkerhedsinitiativer, 'safety in numbers' princippet og opmærksomhed. Det har aldrig før været så sikkert at cykle i Danmark. Daglig cykling forebygger en lang række sygdomme og er med til at forlænge livet med op til 7 år. Vi bør ikke risikere færre cykler – især ikke børn.

Hvordan har cyklismen det i Danmark lige nu?
Antallet af cyklede kilometer i Danmark er faldet med 30% siden starten af 1990'erne. Hvis danskerne stadig cyklede de ekstra 30% kunne vi redde mindst 2.880 liv om året. (Kilde: Lars Bo Andersen, Prof. Syddansk Universitet). I stedet for at arbejde for øget cyklisme er vi i gang med et forslag, der kan komme til at ødelægge vores cykelkultur.

Antallet af cyklister falder fortsat i Danmark. Faktisk er København den eneste by i den vestlig verden hvor cyklismen er faldet de seneste år. Vi har brug for at øge vores cyklisme. Det gør vi ikke gennem påbud, men ved at skabe endnu bedre og sikrere forhold for cyklisternes færden.

Skade på Danmarks stærkeste internationale brand
Cykelhjelme er i bedste fald misforstået symptombehandling. I stedet bør vi diskutere hvilke byer vi gerne vil bo i. Hvis vi vil gøre noget for sikkerhed, sundhed, og miljø skal vi indrette byer der er sikre for fodgængere og cyklister, og som giver disse trafikantgrupper første prioritet. Europarlamentet har ikke ville lovgive på cykelhjelmområdet, og anbefaler i stedet 30 km/t zoner som løsningen. Et andet eksempel er 8-80 byer som betyder at byer skal være indrettet til mennesker fra 8 år til 80 år – kan de bevæge sig rundt uden fare – så er det nok en sikker by.

Blandt cyklistforbundene i Europa er det nye danske lovforslag om cykelhjelme blevet mødt med forbavselse. Det står i skærende kontrast til et billede af Danmark som et forgangsland på cykelområdet, og kan skade vores enestående brand som cykelland. Cyklismen i Danmark skaber grønne jobs og eksportmuligheder. Disse bliver sat i fare når man ikke forstår de internationale konsekvenser af det meget uheldige budskab man sender.

Det er gennem afprøvende, eksperimenterende og legende cyklisme at Danmark har fået førertrøjen som verdens bedste cykelland – ikke gennem påbud og begrænsninger. Derfor opfodrer alle underskriverne til at medlemmerne af Folketinget stemmer nej til cykelhjelms-påbud for børn under 15 år.

Hvad kan du gøre i stedet?
Et effektivt middel til at redde liv og forhindre skader er at sænke hastighedsgrænsen til 30 km/h i tætbefolkede områder, sådan som det allerede er gjort i over 80 andre europæiske byer. Vi vil opleve en fald i dræbte og alvorlig skadede cyklister, fodgængere OG bilister på mellem 25-40%. Dét er effektiv lovgivning!

Trafiksanering i byerne og bredere og sikrere cykelinfrastruktur trækker i samme retning, og vi vil opfordre dig til at fremsætte og støtte sådanne initiativer.

Vi står til rådighed
Eksperterne, der har skrevet under i dette brev, kan hver især uddybe hvorfor et cykelhjelmforbud er en dårlig ide ud fra deres kompetencer, og hvor netop de er imod. Vi står til rådighed hvis du/I vil vide mere. Tag kontakt til os. Vi kan også med vores internationale netværk anbefale eksperter på området.

Med venlig hilsen:

Mikael Colville-Andersen - CEO – Copenhagenize Consulting og medlem af European Cyclists Federations cykelhjelm arbejdsgruppe
Lasse Schelde - Projektleder – Bicycle Innovation Lab
Professor, dr.med.,Lars Bo Andersen - Syddansk Universitet

Claus Hyldahl - Speciallæge i ortopædkirugi - Lægernes Test Center
Thomas Krag - Mobilitets rådgiver og tidl. Direktør for Dansk Cyklistforbund
Malene Freudendal-Pedersen – Adjunkt - Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS)
Anne-Katrine Braadgaard Harders - Civilingeniør og Ph.D studerende - DTU/AAU
Lise Drewes Nielsen - Professor - Institute for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring
Christer Ljungberg, CEO, Trivector. Ekspert i bæredygtig transport. Sverige.